Niti jedan čovjek nije slobodan dok je rob tijela.
Lucije Anej Seneka