Ako ne znaš koga okriviti, okrivi jezik.
Indijske poslovice