Čovjekovu prirodu mogu izmijeniti samo dvije stvari; novac i žena.
Indijske poslovice