Do istine možemo doći samo onda ako nam je data sloboda da griješimo.
Rabindrant Tagore