Osveta donosi zadovoljstvo za jedan dan a oproštaj za ceo život.
Indijske poslovice