Prosjak koji traži mrvice isprosi više nego onaj koji traži kriške.
Indijske poslovice