Kao glad, ni ljubav nema očiju, ali ljubomora nema pameti.
Jovan Dučić