Samo se u ljubavi i u snrti ljudi mogu da izjednače, i da poslednji stigne prvog.
Jovan Dučić