Velika je nesreća kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može.
Jovan Dučić