Ko veruje da je srećan, on je zaista srećan.
Jovan Dučić