Kad bi mladost imala filozofiju starca, ne bi bilo na svetu ni ijednog sunčanog dana.
Jovan Dučić