Makar nesreće bile stare koliko i sreće, ipak se svetu čini kao da neko zlo nije ni postojalo.
Jovan Dučić