Čovjek je stvorio mašinu, ali mašina je zarobila čovjeka i čovjek radi, a ne živi više.
Mahatma Gandhi