Više volim mirno i hrabro umrijeti nego ubijati. Ali ko nema te hrabrosti, neka se radije vježba da ubija i da bude ubijen nego da sramno izbjegava opasnosti. Jer ko bježi, vrši nasilje svjesno; bježi zato što nema hrabrosti da ubijajući i sam bude ubijen.
Mahatma Gandhi