Živi kao da ćeš umrijeti sutra. Uči kao da ćeš živjeti vječno.
Mahatma Gandhi