Pohlepa za novcem je izvor svega zla.
George Bernard Shaw