Čovjek bi trebao umrijeti sa ponosom onda kada ne može više živjeti sa ponosom.
Friedrich Nietzsche