Više je u ibadetu ona osoba koja manje jede.
Arapske poslovice