Pametni ljudi više nauče od budala, nego budale od pametnih ljudi.
Immanuel Kant