Žena je jedina stvar koje se bojim, a za koju znam da me neće povrijediti.
Abraham Lincoln