Inteligencija bez ambicije je poput ptice koja nema krila.
Salvador Dali