Slikanje je najiskrenija umjetnost u kojoj nema mogućnosti da varaš. Ili je dobro ili je loše.
Salvador Dali