Jedina razlika između mene i ludaka jeste da ja nisam lud.
Salvador Dali