Tajna moga uticaja je uvijek bila u tome da je ostajala tajnom.
Salvador Dali