Muzika uz večeru uvreda je i kuharu i violinisti.
Salvador Dali