Najiskrenije želje žene moraju se proučavati sa njenih zatvorenih očiju.
Salvador Dali