Ne vjerujem u teološkog Boga koji nagrađuje dobro a kažnjava zlo.
Albert Einstein