Ako ti riječi nisu mudrost onda su ti glupost.
Arapske poslovice