Ako već nisi podučio dijete nekom poslu – onda si ga naučio da krade!
Arapske poslovice