Ako čovjek zaroni do dna naslade, iznijeti će odande više šljunka nego bisera
Honore De Balzac