Arhitekti svoje greške pokrivaju mermerom, liječnici zemljom, a žene dekolteom.
Honore De Balzac