Brak se mora neprestano boriti protiv nemani koja sve proždire – protiv navike.
Honore De Balzac