Čovjek je po prirodi politička životinja.
Aristotel