Hrabrost je vrlina na osnovu koje ljudi u opasnosti čine plemenita djela.
Aristotel