Pokvareni ljudi poštuju iz straha; dobri ljudi, iz ljubavi.
Aristotel