Sreća pripada onima koji su dovoljni sami sebi.
Aristotel