Ljubav je umijeće; dobro naučiti ovo umijeće najvažnija je stvar na svijetu.
Erich Fromm