Veličina čovjeka je u njegovoj odluci da bude jači od svoje sudbine.
Alber Kami