Glupost je uvijek uporna, svijet bi to primjetio kad ne bi uvijek mislio na sebe.
Alber Kami