Djeca izgleda ne podnose tako teško kad su u manjini kao odrasli.
Alexander Neill