Djeca su mudra. Na ljubav će odgovoriti ljubavlju, a na mržnju mržnjom. Lako će prihvatiti disciplinu timskog tipa.
Alexander Neill