Od djeteta ne treba tražiti da se suočava s odgovornošću za koji nije spremno, niti ga treba opterećivati odlukama za čije donošenje nije dovoljno odraslo.
Alexander Neill