Nada je preduvjet koji uzimamo na svoju sreću.
Antoine de Rivarol