Čovjek pun duha i u potpunoj se samoći izvanredno zabavlja svojim mislima.
Arthur Schopenhauer