Da bi se priznala tuđa vrijednost, treba imati vlastitu.
Arthur Schopenhauer