Vidjesmo iz iskustva, da je mržnja prema narodima za Židove načelo održanja.
Baruch de Spinoza