Iskustvo je dijete misli, a misao je dijete akcije. Ne možemo ljude učiti iz knjiga.
Benjamin Disraeli