I prijateljima treba reći istinu u lice.
Ivan Cankar