Bez sumnje: nije teško umreti za prijatelja kao što je teško naići na prijatelja koji bi zaslužio da čovek za njega umre!