Mora da su ljudi malo pokvarili prirodu, jer oni nisu rođeni kao vukovi, već su postali vukovi.